Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 21.08.2017 15:39 do 21.08.2017 15:39.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi

<strong>Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 18 sierpnia 2017 r.</strong>
<table class="ce-table table--striped table--bordered"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table>
 
<hr />
<table border="1" width="360" cellspacing="0" cellpadding="3" align="center"> <tbody> <tr> <td align="center"><strong>Miesiąc</strong></td> <td align="center"><strong>Stopa bezrobocia w %*</strong></td> </tr> <tr> <td align="center">czerwiec 2017 r.</td> <td align="center">7,3%</td> </tr> </tbody> </table>
/* Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na czerwiec 2017 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni).
<hr />
<table border="1" width="500" cellspacing="0" cellpadding="3" align="center"> <tbody> <tr> <td align="center"><strong>Aktywne formy
przeciwdziałania bezrobociu /*</strong></td> <td align="center"><strong>Liczba os&oacute;b
na dzień 18 sierpnia 2017 r.</strong></td> </tr> <tr> <td align="left">Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego)</td> <td align="center">93</td> </tr> <tr> <td align="left">Prace interwencyjne</td> <td align="center">190</td> </tr> <tr> <td align="left">Roboty publiczne</td> <td align="center">389</td> </tr> <tr> <td align="left">Staże (w tym w ramach bonu stażowego)</td> <td align="center">678</td> </tr> <!--<tr> <td align="left">Przygotowanie zawodowe</td> <td align="center">0</td> </tr> <tr> <td align="left">Prace społecznie użyteczne</td> <td align="center">0</td> </tr> --> <tr> <td align="left">Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI)</td> <td align="center">72 (9)</td> </tr> <tr> <td align="left"><strong>RAZEM</strong></td> <td align="center"><strong>1 422</strong></td> </tr> </tbody> </table>


/* dane szacunkowe
<span class="gray"> <em>Informację opracował(a): Krzysztof Ciesielski (2017-08-21)</em></span>
Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 18 sierpnia 2017 r.
<tr><td>Wyszczególnienie<td><p align="center"Ogółem</p> </td>Z prawem do zasiłku  
 Ilość     
</tb> Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia /*% zmianyIlośćZmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia /*% zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 18 sierpnia 2017 r.24 349
25 spadek0,10%
2 957
7 spadek
0,24%
Napływ w okresie minionego tygodniaod 12 sierpnia 2017 r. do18 sierpnia 2017 r. 434
110 spadek
20,22%
63
27 spadek
30,00%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 18 sierpnia 2017 r.
1 986
92 spadek4,43%
   
       

Archiwum

Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2017 r.
Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2016 r.

2016

Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2015 r.

2015

Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2014 r.

2014