Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 09.11.2017 08:25 do 09.11.2017 08:32.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 3 listopada 2017 r.

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 3 listopada 2017 r. 22317 9 wzrost 0,04% 2702 69 wzrost 2,62%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 21 października 2017 r. do 27 października 2017 r.  537 5 wzrost 0,94% 135 63 wzrost 87,5%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 27 października 2017 r. 2538 153 spadek 5,69%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
wrzesień 2017 r. 6,9%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec września 2017 r.  (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 3 listopada 2017 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 71
Prace interwencyjne 215
Roboty publiczne 350
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 590
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 50
Razem 1276

/** Dane szacunkower

 

 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2017-11-08)

Archiwum

Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2017 r.
Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2016 r.

2016

Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2015 r.

2015

Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2014 r.