Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 27.11.2017 08:42 do 28.11.2017 11:07.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 17 listopada 2017 r.

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 17 listopada 2017 r. 22205 100 spadek 0,45% 2725 7 spadek 0,26%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 11 listopada 2017 r. do 17 listopada 2017 r 572 73 spadek 11,32% 102 43 spadek 29,6%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 17 listopada 2017 r. 2314 275 spadek 10,62%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
wrzesień 2017 r. 6,9%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec września 2017 r.  (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 17 listopada 2017 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 73
Prace interwencyjne 224
Roboty publiczne 322
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 602
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 51
Razem 1272

/** Dane szacunkower

 

 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2017-11-27)

Archiwum

Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2017 r.
Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2016 r.

2016

Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2015 r.

2015

Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2014 r.

2014