Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 05.12.2017 13:07 do 05.12.2017 13:10.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 1 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 1 grudnia 2017 r. 22323 308 wzrost 1,40% 2741 23 wzrost 0,85%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 25 listopada 2017 r. do 1 grudnia 2017 r. 884 369 wzrost 71,60% 122 53 wzrost 76,80%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 1 grudnia 2017 r. 2061 216 spadek 9,49%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
październik 2017 r. 6,5%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec października 2017 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 24 listopada 2017 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 51
Prace interwencyjne 222
Roboty publiczne 333
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 608
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 51
Razem 1265

/** Dane szacunkower

 

 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2017-11-27)

Archiwum

Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2017 r.

2017

Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2016 r.

2016

Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2015 r.

2015

Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2014 r.