Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 29.08.2017 10:26 do 05.09.2017 15:29.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 25 sierpnia 2017 r.

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 25 sierpnia 2017 r. 24 355  6 wzrost 0,025% 2 943  14 spadek 0,47%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 19 sierpnia 2017 r. do 25 sierpnia 2017 r.  560 126 wzrost 29,03% 72  9 wzrost 14,29%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 25 sierpnia 2017 r. 2 129 143 wzrost 7,20%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
lipiec 2017 r. 7,2%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec lipca 2017 r.  (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 25 sierpnia 2017 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 102
Prace interwencyjne 193
Roboty publiczne 386
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 670
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 72(9)
Razem 1 423

/** Dane szacunkower

 

 

Sporządził: Katarzyna Błaszczyk (2017-08-28)

Archiwum

Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2017 r.
Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2016 r.

2016

Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2015 r.

2015

Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2014 r.