Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 12.12.2017 12:54 do 12.12.2017 12:55.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 8 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 8 grudnia 2017 r. 22263 60 spadek 0,27% 2740 1 spadek 0,04%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 2 grudnia 2017 r. do 8 grudnia 2017 r. 639 245 spadek 27,71% 131 9 wzrost 7,38%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 8 grudnia 2017 r. 2311 250 wzrost 12,13%  

Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
październik 2017 r. 6,5%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec października 2017 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 1 grudnia 2017 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 43
Prace interwencyjne 218
Roboty publiczne 288
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 385
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 0
Razem 934

 

 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2017-12-05)

Archiwum

Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2017 r.

2017

Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2016 r.

2016

Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2015 r.

2015

Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2014 r.

2014