Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 03.01.2018 10:10 do 03.01.2018 10:18.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 29 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 29 grudnia 2017 r. 21889 25 spadek 0,11% 2681 14 spadek 0,52%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 23 grudnia 2017 r. do 29 grudnia 2017 r. 291 125 spadek 30,05% 43 18 spadek 29,51%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 29 grudnia 2017 r. 2880 269 wzrost 10,30%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
listopad 2017 r. 6,4%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec listopada 2017 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 29 grudnia 2017 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 4
Prace interwencyjne 205
Roboty publiczne 271
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 440
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 0
Razem 920

 

 

Sporządził(a): Olga Gawrysiak (2018-01-03)

Archiwum

Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2017 r.

2017

Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2016 r.

2016

Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2015 r.

2015

Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2014 r.