Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 09.01.2018 13:06 do 17.01.2018 15:20.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 5 stycznia 2018 r.

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 5 stycznia 2018 r. 22090 201 wzrost 0,92% 2744 63 wzrost 2,35%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 30 grudnia 2017 r. do 5 stycznia 2018 r. 677 386 wzrost 132,65% 171 128 wzrost 297,67%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 5 stycznia 2018 r. 1869 1011 spadek 35,10%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
listopad 2017 r. 6,4%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec listopada 2017 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 5 stycznia 2018 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 4
Prace interwencyjne 194
Roboty publiczne 257
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 406
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 0
Razem 861

 

 

Sporządził(a): Olga Gawrysiak (2018-01-09)

Archiwum

Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2017 r.

2017

Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2016 r.

2016

Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2015 r.

2015

Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2014 r.

2014