Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 23.01.2018 15:04 do 23.01.2018 15:11.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 12 stycznia 2018 r.

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 12 stycznia 2018 r. 22435 345 wzrost 1,56% 2791 47 wzrost 1,71%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 06 stycznia 2018 r. do 12 stycznia 2018 r.  780 103 wzrost 15,21% 143 28 spadek 16,37%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 12 stycznia 2018 r. 1678 191 spadek 10,22%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
listopad 2017 r. 6,4%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec listopada 2017 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 12 stycznia 2018 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 4
Prace interwencyjne 191
Roboty publiczne 257
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 412
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 0
Razem 864

 

 

Sporządził(a): Izabela Nowacka (2018-01-17)

Archiwum

Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2017 r.

2017

Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2016 r.

2016

Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2015 r.

2015

Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2014 r.

2014