Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 30.01.2018 13:31 do 30.01.2018 13:35.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 26 stycznia 2018 r.

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 26 stycznia 2018 r. 22654 184 wzrost 0,82% 2798 8 wzrost 0,29%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 20 stycznia 2018 r. do 26 stycznia 2018 r. 610 6 wzrost 0,99% 66 12 spadek 15,38%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 26 stycznia 2018 r. 3759 1213 wzrost 47,64%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
grudzień 2017 r. 6,4%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec na koniec grudnia 2017 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 26 stycznia 2018 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 1
Prace interwencyjne 187
Roboty publiczne 253
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 419
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 0
Razem 860

 

 

Sporządził(a): Izabela Nowacka (2018-01-30)

Archiwum

Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2017 r.

2017

Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2016 r.

2016

Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2015 r.

2015

Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2014 r.