Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 28.02.2018 09:58 do 07.03.2018 10:02.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 23 lutego 2018 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 23 lutego 2018 r. 22590

62 

spadek

0,27% 2783

32 

spadek

1,14%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 17 lutego 2018 r. do 23 lutego 2018 r. 538

50

wzrost

10,25% 59

12

spadek

16,90%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 23 lutego 2018 r. 2268

284

wzrost

14,31%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
styczeń 2018 r. 6,5%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec na koniec stycznia 2018 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 23 lutego 2018 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 6
Prace interwencyjne 169
Roboty publiczne 251
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 424
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 0
Razem 850

 

 

Sporządził(a): Izabela Nowacka (2018-02-27)

Archiwum

Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2017 r.

2017

Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2016 r.

2016

Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2015 r.

2015

Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2014 r.