Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 07.03.2018 10:03 do 07.03.2018 10:07.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 2 marca 2018 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 2 marca 2018 r. 22633

43

wzrost

0,19% 2769

14

spadek

0,5%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 24 lutego 2018 r. do  2 marca 2018 r. 569

31

wzrost

5,76% 79

20

wzrost

33,9%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 2 marca 2018 r. 2335

67

wzrost

2,95%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
styczeń 2018 r. 6,5%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec na koniec stycznia 2018 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 2 marca 2018 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 8
Prace interwencyjne 162
Roboty publiczne 241
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 411
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 0
Razem 822

 

 

Sporządził(a): Izabela Nowacka (2018-03-06)

Archiwum