Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 13.03.2018 16:38 do 21.03.2018 12:54.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 9 marca 2018 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 9 marca 2018 r. 22515

118

spadek

0,52% 2744

25

spadek

0,9%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 3 marca 2018 r. do 9 marca 2018 r. 529

40

spadek

7,03% 94

15

wzrost

18,99%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 9 marca 2018 r. 2904

569

wzrost

24,37%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
styczeń 2018 r. 6,5%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec na koniec stycznia 2018 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 9 marca 2018 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 14
Prace interwencyjne 161
Roboty publiczne 242
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 413
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 0
Razem 830

 

 

Sporządził(a): Izabela Nowacka (2018-03-13)

Archiwum