Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 21.03.2018 13:01 do 27.03.2018 13:07.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 16 marca 2018 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 16 marca 2018 r 22481

34

spadek

0,15% 2719

25

spadek

0,92%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 10 marca 2018 r. do 16 marca 2018 r.  509

20

spadek

3,78% 71

23

spadek

24,47%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 16 marca 2018 r. 3181

277

wzrost

9,54%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
styczeń 2018 r. 6,5%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec na koniec stycznia 2018 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 16 marca 2018 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 14
Prace interwencyjne 162
Roboty publiczne 247
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 426
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 0
Razem 849

 

 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2018-03-20)

Archiwum