Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 04.04.2018 13:06 do 04.04.2018 13:06.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 30 marca 2018 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 30 marca 2018 r. 22142

61

spadek

0,27% 2660

23

spadek

0,86%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 24 marca 2018 r. do 30 marca 2018 r.  415

71

spadek

14,61% 62

3

spadek

4,62%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 30 marca 2018 r. 1906

16

wzrost

0,85%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
luty 2018 r. 6,5%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec lutego 2018 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 30 marca 2018 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 16
Prace interwencyjne 168
Roboty publiczne 214
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 441
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 22
Razem 861

 

 

Sporządził(a): Olga Gawrysiak (2018-03-26)

Archiwum