Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 12.04.2018 09:46 do 12.04.2018 09:48.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 6 kwietnia 2018 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 6 kwietnia 2018 r. 22036

106

spadek

0,48% 2625

35

spadek

1,32%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 31 marca 2018 r. do 6 kwietnia 2018 r. 476

61

wzrost

14,70% 112

50

wzrost

80,65%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 6 kwietnia 2018 r. 2341

435

wzrost

22,82%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
luty 2018 r. 6,5%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec lutego 2018 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 30 marca 2018 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 16
Prace interwencyjne 168
Roboty publiczne 214
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 441
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 22
Razem 861

 

 

Sporządził(a): Olga Gawrysiak (2018-04-03)

Archiwum