Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 12.04.2018 09:55 do 19.04.2018 10:47.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 6 kwietnia 2018 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 6 kwietnia 2018 r. 22036

106

spadek

0,48% 2625

35

spadek

1,32%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 31 marca 2018 r. do 6 kwietnia 2018 r. 476

61

wzrost

14,70% 112

50

wzrost

80,65%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 6 kwietnia 2018 r. 2341

435

wzrost

22,82%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
luty 2018 r. 6,5%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec lutego 2018 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień  6 kwietnia 2018 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 17
Prace interwencyjne 173
Roboty publiczne 216
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 434
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 32
Razem 872

 

 

Sporządził(a): Olga Gawrysiak (2018-04-11)

Archiwum