Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 12.09.2017 11:15 do 20.09.2017 12:55.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 8 września 2017 r.

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 8 września 2017 r. 24 171  158 spadek 0,65% 2 841  73 spadek 2,50%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 2 września 2017 r. do 8 września 2017 r.  642 12 wzrost 1,90% 128  37 wzrost 40,66%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 8 września 2017 r. 2 550 86 wzrost 3,49%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
lipiec 2017 r. 7,2%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec lipca 2017 r.  (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 8 września 2017 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 117
Prace interwencyjne 196
Roboty publiczne 371
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 646
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 77
Razem 1 407

/** Dane szacunkower

 

 

Sporządził: Olga Gawrysiak (2017-09-12)

Archiwum

Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2017 r.
Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2016 r.

2016

Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2015 r.

2015

Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2014 r.

2014