Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 19.04.2018 10:49 do 19.04.2018 10:54.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 13 kwietnia 2018 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 13 kwietnia 2018 r. 21884

152

spadek

0,69% 2579

46

spadek

1,75%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 7 kwietnia 2018 r. do 13 kwietnia 2018 r.  523

46

wzrost

9,87% 87

25

spadek

22,32%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 13 kwietnia 2018 r. 2731

390

wzrost

16,66%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
luty 2018 r. 6,5%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec lutego 2018 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 13 kwietnia 2018 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 39
Prace interwencyjne 169
Roboty publiczne 211
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 448
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 36
Razem 903

 

 

Sporządził(a): Olga Gawrysiak (2018-04-16)

Archiwum