Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 02.05.2018 14:24 do 02.05.2018 14:26.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 27 kwietnia 2018 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 27 kwietnia 2018 r. 21443

164

spadek

0,76% 2556

8

wzrost

0,31%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 21 kwietnia 2018 r. do 27 kwietnia 2018 r.  486

21

wzrost

4,52% 72

9

spadek

11,11%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 27 kwietnia 2018 r. 3030

310

wzrost

11,40%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
luty 2018 r. 6,5%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec lutego 2018 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 20 kwietnia 2018 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 47
Prace interwencyjne 171
Roboty publiczne 205
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 444
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 38
Razem 905

 

 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2018-04-24)

Archiwum