Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 02.05.2018 14:29 do 09.05.2018 11:06.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 27 kwietnia 2018 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 27 kwietnia 2018 r. 21443

164

spadek

0,76% 2556

8

wzrost

0,31%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 21 kwietnia 2018 r. do 27 kwietnia 2018 r.  486

21

wzrost

4,52% 72

9

spadek

11,11%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 27 kwietnia 2018 r. 3030

310

wzrost

11,40%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
marzec 2018 r. 6,4%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec marca 2018 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 27 kwietnia 2018 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 28
Prace interwencyjne 169
Roboty publiczne 209
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 438
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 42 (0)
Razem 886

 

 

Sporządził(a): Izabela Nowacka (2018-05-02)

Archiwum