Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 09.05.2018 11:20 do 15.05.2018 14:50.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 4 maja 2018 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 4 maja 2018 r. 21443

28

spadek

0,13% 2548

8

spadek

0,31%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 28 kwietnia 2018 r. do 4 maja 2018 r.  277

209

spadek

43,00% 67

8

spadek

6,94%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu 4 maja 2018 r. 2799

231

spadek

7,62%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
marzec 2018 r. 6,4%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec marca 2018 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 4 maja 2018 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 22
Prace interwencyjne 173
Roboty publiczne 202
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 426
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 43
Razem 866

 

 

Sporządził(a): Izabela Nowacka (2018-05-09)

Archiwum