Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 15.05.2018 14:55 do 22.05.2018 12:49.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 11 maja 2018 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 11 maja 2018 r. 21392

23

spadek

0,11% 2515

33

spadek

1,29%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 5 maja 2018 r. do 11 maja 2018 r.  609

332

wzrost

119,85% 108

41

wzrost

61,19%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu 11 maja 2018 r. 2436

363

spadek

12,97%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
marzec 2018 r. 6,4%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec marca 2018 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 11 maja 2018 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 43
Prace interwencyjne 175
Roboty publiczne 194
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 422
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 43
Razem 877

 

 

Sporządził(a): Izabela Nowacka (2018-05-15)

Archiwum