Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 22.05.2018 12:52 do 22.05.2018 12:56.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 18 maja 2018 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 18 maja 2018 r. 21283

109

spadek

0,51% 2510

5

spadek

0,20%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 12 maja 2018 r. do 18 maja 2018 r.  421

188

spadek

30,87% 68

40

spadek

37,04%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu 18 maja 2018 r. 2724

288

wzrost

11,82%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
marzec 2018 r. 6,4%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec marca 2018 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 18 maja 2018 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 27
Prace interwencyjne 160
Roboty publiczne 189
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 433
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 42
Razem 851

 

 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2018-05-21)

Archiwum