Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 29.05.2018 16:00 do 06.06.2018 15:17.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 25 maja 2018 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 25 maja 2018 r. 21068

215

spadek

1,01% 2482

28

spadek

1,12%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 19 maja 2018 r. do 25 maja 2018 r.  418

3

spadek

0,71% 56

12

spadek

17,65%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu 25 maja 2018 r. 3418

694

wzrost

25,48%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
kwiecień 2018 r. 6,2%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec kwietnia 2018 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 25 maja 2018 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 28
Prace interwencyjne 163
Roboty publiczne 186
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 425
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 42
Razem 844

 

 

Sporządził(a): Olga Gawrysiak (2018-05-29)

Archiwum