Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 06.06.2018 15:26 do 12.06.2018 13:43.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 1 czerwca 2018 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 1 czerwca 2018 r. 21008

60

spadek

0,28% 2484

2

wzrost

0,08%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 26 maja 2018 r. do 1 czerwca 2018 r.  353

65

spadek

15,55% 57

1

wzrost

1,79%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 1 czerwca 2018 r. 3979

561

wzrost

16,41%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
kwiecień 2018 r. 6,2%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec kwietnia 2018 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 1 czerwca 2018 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 19
Prace interwencyjne 145
Roboty publiczne 189
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 419
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 42
Razem 814

 

 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2018-06-05)

Archiwum