Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 12.06.2018 13:43 do 12.06.2018 13:46.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 8 czerwca 2018 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 8 czerwca 2018 r. 20981

27

spadek

0,13% 2488

4

wzrost

0,16%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 2 czerwca 2018 r. do 8 czerwca 2018 r.  535

182

wzrost

51,56% 108

42

wzrost

73,68%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 8 czerwca 2018 r. 3332

647

spadek

16,26%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
kwiecień 2018 r. 6,2%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec kwietnia 2018 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 1 czerwca 2018 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 19
Prace interwencyjne 145
Roboty publiczne 189
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 419
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 42
Razem 814

 

 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2018-06-05)

Archiwum