Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 18.06.2018 15:43 do 26.06.2018 12:48.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 15 czerwca 2018 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 15 czerwca 2018 r. 20836

145

spadek

0,69% 2474

14

spadek

0,56%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 9 czerwca 2018 r. do 15 czerwca 2018 r. 449

86

spadek

16,07% 69

30

spadek

30,3%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 15 czerwca 2018 r. 3940

608

wzrost

18,25%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
kwiecień 2018 r. 6,2%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec kwietnia 2018 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 15 czerwca 2018 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 24
Prace interwencyjne 126
Roboty publiczne 183
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 419
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 39
Razem 791

 

 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2018-06-18)

Archiwum