Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 26.06.2018 12:58 do 04.07.2018 15:05.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 22 czerwca 2018 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 22 czerwca 2018 r. 20696

140

spadek

0,67% 2467

7

spadek

0,28%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 16 czerwca 2018 r. do 22 czerwca 2018 r.  408

41

spadek

9,13% 63

6

spadek

8,69%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 22 czerwca 2018 r. 4639

699

wzrost

17,74%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
maj 2018 r. 6%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec maja 2018 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 22 czerwca 2018 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 22
Prace interwencyjne 121
Roboty publiczne 172
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 412
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 41
Razem 768

 

 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2018-06-26)

Archiwum