Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 10.07.2018 12:57 do 10.07.2018 13:05.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 29 czerwca 2018 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 29 czerwca 2018 r. 20606

90

spadek

0,43% 2502

35

wzrost

1,42%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 23 czerwca 2018 r. do 29 czerwca 2018 r.  470

62

wzrost

15,20% 83

20

wzrost

31,75%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 29 czerwca 2018 r. 4067

572

spadek

12,33%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
maj 2018 r. 6%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec maja 2018 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 29 czerwca 2018 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 19
Prace interwencyjne 127
Roboty publiczne 194
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 409
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 40
Razem 789

 

 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2018-07-03)

Archiwum