Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 10.07.2018 13:07 do 17.07.2018 15:10.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 6 lipca 2018 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 6 lipca 2018 r. 20711

105

wzrost

0,51% 2488

14

spadek

0,56%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 30 czerwca 2018 r. do 6 lipca 2018 r.  726

256

wzrost

54,47% 132

49

wzrost

59,04%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 6 lipca 2018 r. 3788

279

spadek

6,86%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
maj 2018 r. 6%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec maja 2018 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 6 lipca 2018 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 14
Prace interwencyjne 122
Roboty publiczne 206
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 256
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 40
Razem 638

 

 

Sporządził(a): Izabela Nowacka (2018-07-10)

Archiwum