Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 26.07.2018 09:03 do 26.07.2018 09:11.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 20 lipca 2018 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 20 lipca 2018 r. 20453

166

spadek

0,81% 2476

13

spadek

0,52%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 14 lipca 2018 r. do 20 lipca 2018 r.  425

53

spadek

11,09% 58

40

spadek

40,82%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 20 lipca 2018 r. 3242

27

wzrost

0,84%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
czerwiec 2018 r. 5,9%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec czerwca 2018 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 13 lipca 2018 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 13
Prace interwencyjne 119
Roboty publiczne 210
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 282
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 41
Razem 665

 

 

Sporządził(a): Izabela Nowacka (2018-07-17)

Archiwum