Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 31.07.2018 15:19 do 07.08.2018 15:58.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 27 lipca 2018 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 27 lipca 2018 r. 20330

123

spadek

0,6% 2465

11

spadek

0,44%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 21 lipca 2018 r. do 27 lipca 2018 r.  385

40

spadek

9,41% 54

4

spadek

6,9%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 27 lipca 2018 r. 2323

919

spadek

28,35%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
czerwiec 2018 r. 5,9%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec czerwca 2018 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 27 lipca 2018 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 15
Prace interwencyjne 118
Roboty publiczne 201
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 302
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 42
Razem 678

 

 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2018-07-31)

Archiwum