Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 07.08.2018 16:04 do 16.08.2018 08:57.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 3 sierpnia 2018 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 3 sierpnia 2018 r. 20392

62

wzrost

0,30% 2458

7

spadek

0,28%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 28 lipca 2018 r. do 3 sierpnia 2018 r.  526

141

wzrost

36,62% 91

37

wzrost

68,52%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 3 sierpnia 2018 r. 2554

231

wzrost

9,94%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
czerwiec 2018 r. 5,9%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec czerwca 2018 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień  3 sierpnia 2018 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 13
Prace interwencyjne 118
Roboty publiczne 203
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 263
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 41
Razem 638

 

 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2018-08-07)

Archiwum