Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 16.08.2018 09:04 do 16.08.2018 09:06.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 10 sierpnia 2018 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 10 sierpnia 2018 r. 20258

134

spadek

0,66% 2440

18

spadek

0,73%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 4 sierpnia 2018 r. do 10 sierpnia 2018 r.  464

62

spadek

11,79% 80

11

spadek

12,09%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 10 sierpnia 2018 r. 2687

133

wzrost

5,21%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
czerwiec 2018 r. 5,9%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec czerwca 2018 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień  3 sierpnia 2018 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 13
Prace interwencyjne 118
Roboty publiczne 203
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 263
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 41
Razem 638

 

 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2018-08-07)

Archiwum