Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 21.08.2018 14:30 do 28.08.2018 09:54.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 17 sierpnia 2018 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 17 sierpnia 2018 r. 20235

23

spadek

0,11% 2426

14

spadek

0,57%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 11 sierpnia 2018 r. do 17 sierpnia 2018 r.  349

115

spadek

24,78% 44

36

spadek

45,00%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 17 sierpnia 2018 r. 2324

363

spadek

13,51%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
czerwiec 2018 r. 5,9%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec czerwca 2018 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 17 sierpnia 2018 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 4
Prace interwencyjne 119
Roboty publiczne 200
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 272
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 40
Razem 635

 

 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2018-08-21)

Archiwum