Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 28.08.2018 10:08 do 04.09.2018 15:21.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 24 sierpnia 2018 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 24 sierpnia 2018 r. 20136

99

spadek

0,49% 2426

0

brak zmian

0,00%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 18 sierpnia 2018 r. do 24 sierpnia 2018 r. 398

49

wzrost

14,04% 48

4

spadek

9,09%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 24 sierpnia 2018 r. 2018

306

spadek

13,17%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
lipiec 2018 r. 5,9%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec lipca 2018 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 24 sierpnia 2018 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 5
Prace interwencyjne 123
Roboty publiczne 205
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 273
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 41
Razem 647

 

 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2018-08-27)

Archiwum