Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 04.09.2018 15:21 do 04.09.2018 15:22.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 31 sierpnia 2018 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 31 sierpnia 2018 r. 20176

40

wzrost

0,20% 2436

10

wzrost

0,41%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 25 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. 438

40

wzrost

10,05% 60

12

wzrost

25%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 31 sierpnia 2018 r. 2761

743

wzrost

36,82%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
lipiec 2018 r. 5,9%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec lipca 2018 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 24 sierpnia 2018 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 5
Prace interwencyjne 123
Roboty publiczne 205
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 273
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 41
Razem 647

 

 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2018-08-27)

Archiwum