Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 11.09.2018 15:07 do 11.09.2018 15:09.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 7 września 2018 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 7 września 2018 r. 20176

0

brak zmian

0,00% 2412

24

spadek

0,98%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 1 września 2018 r. do 7 września 2018 r. 634

196

wzrost

44,75% 140

80

wzrost

133,33%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 7 września 2018 r. 2384

377

spadek

13,65%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
lipiec 2018 r. 5,9%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec lipca 2018 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 31 sierpnia 2018 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 4
Prace interwencyjne 125
Roboty publiczne 206
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 274
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 39
Razem 648

 

 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2018-09-04)

Archiwum