Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 26.09.2017 14:21 do 09.10.2017 13:08.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 22 września 2017 r.

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 22 września 2017 r. 23 971 123 spadek 0,51% 2 802 10 spadek 0,36%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 16 września 2017 r. do 22 września 2017 r.  595 40 spadek 6,30% 85 14 spadek 14,14%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 22 września 2017 r. 3 781 785 wzrost 26,20%  

Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
sierpień 2017 r. 7,1%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec sierpnia 2017 r.  (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 22 września 2017 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 107
Prace interwencyjne 197
Roboty publiczne 326
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 617
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 79
Razem 1 326

/** Dane szacunkower

 

 

Sporządził(a): Olga Gawrysiak (2017-09-26)

Archiwum

Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2017 r.
Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2016 r.

2016

Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2015 r.

2015

Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2014 r.

2014