Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 18.09.2018 14:28 do 18.09.2018 14:29.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 14 września 2018 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 14 września 2018 r. 20110

66

spadek

0,33% 2395

17

spadek

0,70%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 8 września 2018 r. do 14 września 2018 r. 521

113

spadek

17,82% 140

71

spadek

50,71%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 14 września 2018 r. 3056

672

wzrost

28,19%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
lipiec 2018 r. 5,9%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec lipca 2018 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 7 września 2018 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 5
Prace interwencyjne 128
Roboty publiczne 206
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 270
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 39
Razem 648

 

 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2018-09-10)

Archiwum