Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 25.09.2018 09:30 do 25.09.2018 09:31.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 21 września 2018 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 21 września 2018 r. 19954

156

spadek

0,78% 2397

2

wzrost

0,08%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 15 września 2018 r. do 21 września 2018 r.  472

49

spadek

9,40% 60

9

spadek

13,04%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 21 września 2018 r. 3750

694

wzrost

22,71%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
lipiec 2018 r. 5,9%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec lipca 2018 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 14 września 2018 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 5
Prace interwencyjne 129
Roboty publiczne 193
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 269
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 38
Razem 634

 

 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2018-09-18)

Archiwum