Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 02.10.2018 16:00 do 10.10.2018 14:04.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 28 września 2018 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 28 września 2018 r. 19941

13

spadek

0,06% 2391

6

spadek

0,25%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 22 września 2018 r. do 28 września 2018 r.  460

12

spadek

2,54% 53

7

spadek

11,67%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 28 września 2018 r. 3578

172

spadek

4,59%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
sierpień 2018 r. 5,8%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec sierpnia 2018 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 28 września 2018 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 6
Prace interwencyjne 126
Roboty publiczne 182
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 272
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 42
Razem 628

 

 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2018-10-02)

Archiwum