Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 10.10.2018 14:10 do 10.10.2018 14:23.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 5 października 2018 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 5 października 2018 r. 19952

11

wzrost

0,05% 2419

28

wzrost

1,17%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 29 września 2018 r. do 5 października 2018 r.  607

147

wzrost

31,96% 141

88

wzrost

166,04%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 5 października  2018 r. 3032

546

spadek

15,26%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
sierpień 2018 r. 5,8%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec sierpnia 2018 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 5 października 2018 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 15
Prace interwencyjne 118
Roboty publiczne 163
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 281
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 42
Razem 619

 

 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2018-10-10)

Archiwum