Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 16.10.2018 14:50 do 16.10.2018 14:58.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 12 października 2018 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 12 października 2018 r. 19825

127

spadek

0,64% 2416

3

spadek

0,12%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 06 października 2018 r. do 12 października 2018 r.  468

139

spadek

22,90% 69

72

spadek

51,06%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 12 października 2018 r. 3385

353

wzrost

11,64%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
sierpień 2018 r. 5,8%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec sierpnia 2018 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 12 października 2018 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 14
Prace interwencyjne 121
Roboty publiczne 167
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 274
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 41
Razem 617

 

 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2018-10-16)

Archiwum