Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 24.10.2018 12:36 do 24.10.2018 12:43.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 19 października 2018 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 19 października 2018 r. 19635

190

spadek

0,96% 2398

18

spadek

0,75%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 13 października 2018 r. do 19 października 2018 r. 432

36

spadek

7,69% 64

5

spadek

7,25%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 19 października 2018 r. 3374

11

spadek

0,32%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
wrzesień 2018 r. 5,7%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec września 2018 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 19 października 2018 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 4
Prace interwencyjne 120
Roboty publiczne 160
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 277
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 41
Razem 602

 

 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2018-10-24)

Archiwum