Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 07.11.2018 08:58 do 07.11.2018 09:04.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 26 października 2018 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 26 października 2018 r. 19562

73

spadek

0,37% 2357

41

spadek

1,71%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 20 października 2018 r. do 26 października 2018 r. 452

20

wzrost

4,63% 42

22

spadek

34,37%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 26 października 2018 r. 3101

273

spadek

8,09%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
wrzesień 2018 r. 5,7%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec września 2018 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 26 października 2018 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 5
Prace interwencyjne 121
Roboty publiczne 162
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 277
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 41
Razem 606

 

 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2018-10-30)

Archiwum