Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 14.11.2018 14:03 do 14.11.2018 14:05.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 09 listopad 2018 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 9 listopada 2018 r. 19630

58

wzrost

0,30% 2473

57

wzrost

2,36%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 3 listopada 2018 r. do 9 listopada 2018 r. 624

227

wzrost

57,18% 174

77

wzrost

79,38%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 9 listopada 2018 r. 3038

1

spadek

0,03%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
wrzesień 2018 r. 5,7%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec września 2018 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 9 listopada 2018 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 13
Prace interwencyjne 126
Roboty publiczne 166
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 278
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 41
Razem 624

 

 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2018-14-06)

Archiwum