Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 20.11.2018 14:23 do 20.11.2018 14:25.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 16 listopada 2018 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 16 listopada 2018 r. 19559

71

spadek

0,36% 2476

3

wzrost

0,12%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 10 listopada 2018 r. do 16 listopada 2018 r. 436

188

spadek

30,13% 63

111

spadek

63,79%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 16 listopada 2018 r. 3523

485

wzrost

15,96%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
wrzesień 2018 r. 5,7%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec września 2018 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 9 listopada 2018 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 13
Prace interwencyjne 126
Roboty publiczne 166
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 278
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 41
Razem 624

 

 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2018-11-14)

Archiwum