Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 28.11.2018 09:58 do 28.11.2018 10:00.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 23 listopad 2018 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 23 listopada 2018 r. 19462

97

spadek

0,50% 2493

17

wzrost

0,69%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 17 listopada 2018 r. do 23 listopada 2018 r.  475

39

wzrost

8,94% 76

13

spadek

20,63%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 23 listopada 2018 r. 3500

23

spadek

0,65%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
październik 2018 r. 5,6%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec października 2018 r.  (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 23 listopada 2018 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 14
Prace interwencyjne 132
Roboty publiczne 165
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 275
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 41
Razem 627

 

 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2018-11-27)

Archiwum